Avustukset

Avustukset

Avustukset yrityksille

Säätiö voi myöntää avustusta nuorelle yrittäjälle tai nuorten perustamalle yritykselle. Tavoitteena on, että yritys myy palvelua tai tuotteita pääasiassa Kouvolan alueen ulkopuolelle. Yrityksen liiketoiminnan tulee pidemmällä tähtäimellä olla kannattavaa. Myönnettävän avustuksen määrä riippuu säätiön taloudellisesta tilanteesta sekä hakijan toiminnan luonteesta, koosta ja avustuksen vaikuttavuudesta.

Varmistathan ennen hakemuksen täyttämistä, että seuraavat säätiön toiminnan tarkoitusta tukevat ehdot täyttyvät:

  • Sijaintipaikkakunta Kouvola
  • Yritys myy tuotteita tai palveluita Kouvolan alueen ulkopuolelle TAI haettava avustus kohdistuu innovatiiviseen hankkeeseen tai keksintötoimintaan
  • Toiminnan arvioidaan olevan pitkällä aikavälillä kannattavaa

Hakuaika on jatkuva.

Hakemus tehdään tällä nettisivulla olevalla lomakkeella.

Säätiö voi tarvittaessa pyytää hakijalta lisätietoja.

Avustukset tilaisuuksien järjestäjille Kouvolassa

Avustusta voidaan myöntää nuorten yrittäjyyttä kannustavien tilaisuuksien järjestäjille.

Hakemus tehdään tällä nettisivulla olevalla lomakkeella.

Avustukset nuorten liikunnalliseen harrastustoimintaan

Säätiö jakaa kouvolalaisille nuorille 200–300 euron kertaluonteisia avustuksia liikunnalliseen harrastustoimintaan. Avustusta voidaan myöntää yksilö- ja joukkuelajien harrastajille, ei seuroille. Liikunnallinen harrastus ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen lajiin. Säätiö jakaa avustuksia ensi sijassa hakijoille, joilla katsotaan olevan edellytyksiä menestyä harrastamassaan lajissa aina valtakunnalliselle ja kansainväliselle tasolle saakka.

Hakemus nuorten liikunnalliseen harrastustoimintaan tehdään tällä nettisivulla olevalla lomakkeella.

Hae avustusta

Hae avustusta täyttämällä sivustollamme oleva hakulomake.

Jos haet avustusta nuorten liikunnalliseen harrastustoimintaa, täytä tämä lomake.

Siirry hakulomakkeelle